Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach

Short name

ZWiK Łapy

Address

Płonkowska

City

Łapy

Contact persons

kier. mgr inż. Wiktor Brzosko

Voivodship

podlaskie

County

bialostocki

Commune

Lapy

Old voivodship

Białystok

Tel.

+85 715 2851  +85 715 2852 

Fax

+85 715 2851 

Email

kierownik@zwiklapy.pl

oczyszczalnia@zwiklapy.pl

WWW

www.zwiklapy.pl

NACE

SIC

Text description

dystrybucja wody, oczyszczalnie ścieków