Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakład Oczyszczania Miasta

Short name

MPGK Sp. z o.o. - Zakład Oczyszczania Miasta

Address

Bogusława IV 15

City

Stargard Szczeciński

Contact persons

kier. Mieczysław Centkowski

Voivodship

zachodniopomorskie

County

stargardzki

Commune

Stargard Szczecinski m.

Old voivodship

Szczecin

Tel.

+91 577 0169  +91 578 3810  +91 579 2762 

Fax

Email

mpgk@mpgk.stargard.pl

WWW

www.mpgk.stargard.pl

NACE

90.02.2

SIC

Text description

wywóz odpadów: komunalnych, innych niż niebezpieczne, wielkogabarytowych, ulegających biodegradacji

wywóz ścieków

utrzymywanie czystości ulic, chodników, placów

likwidacja dzikich wysypisk

obsługa imprez rekreacyjno-sportowych