Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki

Short name

Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki

Address

Piastowska 2

City

Koszalin

Contact persons

dyr. nacz. Robert Wasilewski

Voivodship

zachodniopomorskie

County

m. Koszalin

Commune

M. Koszalin

Old voivodship

Koszalin

Tel.

+94 342 2022 

Fax

+94 342 6220 

Email

filharmonia@wp.pl

WWW

www.filharmoniakoszalinska.pl

NACE

SIC

Text description

filharmonie