Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Biuro Terenowe w Łomży - Przedstawicielstwo Wysokie Mazowieckie

Short name

WZMiUW - Biuro Terenowe w Łomży - Przedstawicielstwo Wysokie Mazowieckie

Address

1 Maja 8

City

Wysokie Mazowieckie

Contact persons

Voivodship

podlaskie

County

wysokomazowiecki

Commune

Wysokie Mazowieckie m.

Old voivodship

Łomża

Tel.

+86 275 2400 

Fax

Email

WWW

www.wzmiuw.bialystok.pl

NACE

SIC

Text description

systemy melioracyjne, budowa wodociągów, oczyszczalnie ścieków