Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Short name

WZMiUW

Address

Handlowa 6

City

Białystok

Contact persons

dyr. Tomasz Wyszkowski

Voivodship

podlaskie

County

m. Bialystok

Commune

M. Bialystok

Old voivodship

Białystok

Tel.

+85 742 0454 

Fax

+85 742 0367 

Email

wzmiuw@wzmiuw.bialystok.pl

WWW

www.wzmiuw.bialystok.pl

NACE

SIC

Text description

budowa systemów melioracyjnych

zarządzanie, systemy melioracyjne