Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego - Publiczne Technikum Zawodowe

Short name

WZDZ - Publiczne Technikum Zawodowe

Address

Małopolska 18

City

Opole

Contact persons

Ryszard Dziubandowski

Voivodship

opolskie

County

m. Opole

Commune

M. Opole

Old voivodship

Opole

Tel.

+77 455 5611  +77 455 4341  +77 455 5616 

Fax

+77 455 2224 

Email

wzdz@wzdz.opole.pl

WWW

www.wzdz.opole.pl

NACE

SIC

Text description

technik logistyk, technik organizacji usług gastronomicznych

technik mechatronik

technik teleinformatyk

technik informatyk

technik handlowiec