Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku - Delegatura w Łomży

Short name

WUOZ Białystok - Delegatura Łomża

Address

Nowa 2

City

Łomża

Contact persons

p.o. kier. Bolesław Gadawski

Voivodship

podlaskie

County

lomzynski

Commune

Lomza

Old voivodship

Łomża

Tel.

+86 216 3408 

Fax

+86 216 3408 

Email

del.lomza@wuoz.bialystok.pl

WWW

wosoz.pbip.pl

NACE

92.52.5

SIC

Text description

konserwacja zabytków

prowadzenie ewidencji dóbr kultury

monitorowanie stanu zachowania dóbr kultury