Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Toruniu - Oddział Odwykowy Całodobowy z Oddziałem Detoksykacji

Short name

WOTUiW Toruń - Oddział Odwykowy Całodobowy z Oddziałem Detoksykacji

Address

Włocławska 233/235

City

Toruń

Contact persons

ordynator Jolanta Sobczyk

Voivodship

kujawsko-pomorskie

County

m. Torun

Commune

M. Torun

Old voivodship

Toruń

Tel.

+56 622 9321  +56 622 9380  +56 622 9233 

Fax

+56 621 6163 

Email

sekret_ooczd@wotuiw.torun.pl

WWW

www.wotuiw.torun.pl

NACE

85.32.52

SIC

Text description

przychodnia, poradnie rodzinne, domy dla osób uzależnionych