Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Short name

COBORU

Address

Słupia Wielka

City

Słupia Wielka

Contact persons

dyr. prof. dr hab. Edward S. Gacek

Voivodship

wielkopolskie

County

sredzki

Commune

Sroda Wielkopolska

Old voivodship

Poznań

Tel.

+61 285 2341  +61 285 2349 

Fax

+61 285 3558 

Email

sekretariat@coboru.pl

e.gacek@coboru.pl

WWW

www.coboru.pl

NACE

73.15.1

73.15.7

73.14.2

SIC

Text description

prowadzenie krajowego rejestru odmian roslin

badanie i ocena wartości gospodarczej odmian