Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Region Olsztyn

Short name

TUiR WARTA S.A. Region Olsztyn

Address

Górna 3

City

Olsztyn

Contact persons

Voivodship

warmińsko-mazurskie

County

m. Olsztyn

Commune

M. Olsztyn

Old voivodship

Olsztyn

Tel.

+89 521 4200  +89 521 4210  +801 308 308 

Fax

+89 521 4255  +89 521 4211 

Email

olsztyn@warta.pl

WWW

www.warta.com.pl

www.warta.pl

NACE

SIC

Text description

ubezpieczenia