Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Graniczny Inspektorat Weterynarii - Przejście Graniczne Bezledy

Short name

GrIW - Przejście Graniczne Bezledy

Address

Bezledy

City

Bartoszyce

Contact persons

lek. wet. Włodzimierz Urbański

Voivodship

warmińsko-mazurskie

County

bartoszycki

Commune

Bartoszyce m.

Old voivodship

Olsztyn

Tel.

+89 761 6640 

Fax

+89 761 6505 

Email

bezledy.griw@wetgiw.gov.pl

WWW

www.giwbezledy.republika.pl

NACE

SIC

Text description

gospodarka rolna, weterynarz