Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - II Katedra Pediatrii - Klinika Endokrynologii i Daibetologii Wieku Rozwojowego

Short name

UMP im. K. Marcinkowskiego - Klinika Endokrynologii i Daibetologii Wieku Rozwojowego

Address

Szpitalna 27/33

City

Poznań

Contact persons

kier. dr hab. n. med. Marek Niedziela

z-ca kier. dr n. med. Anna Orzeszko-Spaczyńska

Voivodship

wielkopolskie

County

m. Poznan

Commune

M. Poznan

Old voivodship

Poznań

Tel.

+61 848 0291  +61 849 1481  +61 849 1555 

Fax

+61 848 0291  +61 849 1481 

Email

mniedzie@am.poznan.pl

WWW

www.pediatric-endo.ump.edu.pl

NACE

73.16.2

SIC

Text description

szkoła wyższa, badania naukowe