Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Region Skierniewice

Short name

TUiR WARTA S.A. Region Skierniewice

Address

Lelewela 4

City

Skierniewice

Contact persons

Halina Zwolińska

Voivodship

łódzkie

County

skierniewicki

Commune

Skierniewice

Old voivodship

Skierniewice

Tel.

+46 833 3811  +46 833 2591  +801 308 308 

Fax

+46 833 2874 

Email

skierniewice@warta.pl

WWW

www.warta.pl

www.warta.com.pl

NACE

SIC

Text description

ubezpieczenia