Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Szkoły Dla Młodzieży i Dorosłych AWANS

Short name

AWANS

Address

Warszawska 13

City

Końskie

Contact persons

Voivodship

świętokrzyskie

County

konecki

Commune

Konskie

Old voivodship

Kielce

Tel.

+41 372 2551 

Fax

Email

WWW

www.szkoly-kielce.pl

www.awans-szkoly.pl

NACE

80.22.1

Trade schools

SIC

824901

Trade School

Text description

Gimnazjum dla Dorosłych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Gimnazjum przysposabiające do pracy

Liceum Profilowane, Technikum Zawodowe

Policealna Szkoła Zawodowa