Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Zamiejscowy Punkt Pobrań

Short name

CKK - Zamiejscowy Punkt Pobrań

Address

Radomska 70

City

Starachowice

Contact persons

Voivodship

świętokrzyskie

County

starachowicki

Commune

Starachowice

Old voivodship

Kielce

Tel.

+41 275 1883 

Fax

Email

office@rckik-kielce.com.pl

WWW

www.rckik-kielce.com.pl

NACE

SIC

Text description

banki krwi