Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Sąd Rejonowy w Pińczowie - Wydział I Cywilny

Short name

Sąd Rejonowy w Pińczowie - Wydział I Cywilny

Address

3 Maja 12a, Ip., pok. 20

City

Pińczów

Contact persons

przew. SSR Izabela Żelichowska-Haptar

Voivodship

świętokrzyskie

County

pinczowski

Commune

Pinczow

Old voivodship

Kielce

Tel.

+41 357 2235  w. 224 

Fax

+41 357 2656 

Email

WWW

www.pinczow.sr.gov.pl

NACE

75.23.1

Courts

75.23.3

Other courts

SIC

9211

Courts

Text description

właściwość rzeczowa sądu: roszczenia pieniężne o wartości nie przekraczającej 75 000 zł, sprawy nieprocesowe bez ograniczenia wartości