Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach - Oddział Terenowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Short name

SP ZOZ RCKiK - Oddział Terenowy

Address

Szymanowskiego 11

City

Ostrowiec Świętokrzyski

Contact persons

Voivodship

świętokrzyskie

County

ostrowiecki

Commune

Ostrowiec Swietokrzyski

Old voivodship

Kielce

Tel.

+41 266 6037 

Fax

+41 266 6037 

Email

WWW

www.rckik-kielce.com.pl

NACE

SIC

Text description

banki krwi