Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce - Siedziba

Short name

Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce - Siedziba

Address

Bobrowskiego 11

City

Kraków

Contact persons

prez. dr Maria Grcar

v-ce prez. mgr Grażyna Bednarek

Voivodship

małopolskie

County

m. Krakow

Commune

M. Krakow

Old voivodship

Kraków

Tel.

+12 412 4715  +502 640 735 

Fax

Email

mail@spswp.org.pl

WWW

www.spswp.org.pl

NACE

SIC

Text description

adres do korespondencji: 31-557 Kraków 49, Al. Pokoju 33, skr. poczt. 48