Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie FinLife S.A. - Przedstawicielstwo Rybnik

Short name

TUnŻ FinLife S.A. - Przedstawicielstwo Rybnik

Address

Powstańców Śląskich 3, lok. 208

City

Rybnik

Contact persons

kier. Elżbieta Stańczak

Voivodship

śląskie

County

m. Rybnik

Commune

M. Rybnik

Old voivodship

Katowice

Tel.

+32 423 3061  +32 423 1617  +32 423 9290  +32 423 8253  +601 750 587 

Fax

+32 423 3061 

Email

rybnik@finlife.com.pl

elzbieta.stanczak@finlife.com.pl

WWW

www.finlife.pl

NACE

SIC

Text description

ubezpieczenia