Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Short name

CB i DGP Sp. z o.o.

Address

Lędzińska 8

City

Lędziny

Contact persons

prez. zarz. dyr. nacz. mgr inż. Zygmunt Folta

z-ca prez. czł. zarz. Waldemar Raszka

Voivodship

śląskie

County

bierunsko-ledzinski

Commune

Ledziny

Old voivodship

Katowice

Tel.

+32 216 6660  +32 324 2222 

Fax

+32 216 6666 

Email

cbidgp@cbidgp.pl

marketing@cbidgp.pl

WWW

www.cbidgp.pl

NACE

73.17.4

SIC

Text description

usługi urządzenia elektroenergetyczne, maszyny górnicze

ocena stanu technicznego, rzeczoznawstwo, atestacja

naprawy i atestacja aparatów ucieczkowych

ocena środowiska pracy i środowiska naturalnego