Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w Katowicach - Składowisko Odpadów Komunalnych

Short name

ZUOSiK - Składowisko Odpadów Komunalnych

Address

Żwirowa

City

Katowice

Contact persons

Voivodship

śląskie

County

m. Katowice

Commune

M. Katowice

Old voivodship

Katowice

Tel.

+32 314 1774 

Fax

Email

zuos@infomark.com.pl

WWW

www.zuos.infomark.com.pl

NACE

90.02.2

SIC

Text description

wywożenie śmieci