Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach - Siedziba

Short name

WIF w Katowicach - Siedziba

Address

Raciborska 15, pok. 301-311, IIIp.

City

Katowice

Contact persons

dr n. farm. Izabela Majewska

Voivodship

śląskie

County

m. Katowice

Commune

M. Katowice

Old voivodship

Katowice

Tel.

+32 208 7468  +32 208 7470  +32 208 7475 

Fax

+32 208 7469 

Email

swiif_kc@pro.onet.pl

WWW

www.swif.katowice.uw.gov.pl

NACE

SIC

Text description

nadzór nad placówkami farmaceutycznymi, urzędy państwowe