Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 1 im. Zofii Szlenkierówny

Short name

SPWŚ nr 1 im. Zofii Szlenkierówny

Address

Wiertnicza 3

City

Katowice

Contact persons

dyr. mgr Julia Dziurska

z-ca dyr. mgr Ewa Błonkała

Voivodship

śląskie

County

m. Katowice

Commune

M. Katowice

Old voivodship

Katowice

Tel.

+32 256 6261  +32 256 6100  +32 256 6420 

Fax

+32 256 6261  +32 256 6100  +32 256 6420 

Email

1msz@vp.pl

WWW

www.medyk.katowice.pl

NACE

SIC

Text description

szkoła średnia, liceum i technikum