Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Oddział Zamiejscowy w Katowicach, Centrum Gospodarki Odpadami

Short name

Centrum Gospodarki Odpadami

Address

Kossutha 6

City

Katowice

Contact persons

dyr. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Budny

Voivodship

śląskie

County

m. Katowice

Commune

M. Katowice

Old voivodship

Katowice

Tel.

+32 254 2279  +32 843 1194 

Fax

+32 853 2180  +32 843 5981 

Email

cgo@imbigs.org.pl

WWW

www.imbigs.org.pl

www.igo.katowice.pl

NACE

SIC

Text description

usługi inżynieryjne, badanie produktów, badania naukowe