Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Oddział Noworodkowy

Short name

SPZZOZ - Oddział Noworodkowy

Address

Schinzla 13

City

Sandomierz

Contact persons

ordynator lek. med. Maria Kluk

Voivodship

świętokrzyskie

County

sandomierski

Commune

Sandomierz

Old voivodship

Tarnobrzeg

Tel.

+15 833 0600  +15 833 0627  +15 833 0557 

Fax

Email

zozsand@tg.onet.pl

WWW

www.zoz.sand.pl

NACE

SIC

Text description

szpital