Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu - Oddział Terenowy w Nowym Mieście n/Pilicą

Short name

SPZOZ RCKiK w Radomiu - Oddział Terenowy w Nowym Mieście n/Pilicą

Address

Tomaszowska 11

City

Nowe Miasto n. Pilicą

Contact persons

Voivodship

mazowieckie

County

grojecki

Commune

Nowe Miasto n. Pilica

Old voivodship

Radom

Tel.

+48 674 1055 

Fax

+48 674 0040 

Email

WWW

www.rckik.radom.pl

NACE

SIC

Text description

banki krwi