Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Sąd Rejonowy w Puławach - Wydział II Karny

Short name

Sąd Rejonowy w Puławach - Wydział II Karny

Address

Lubelska 7, p. 210

City

Puławy

Contact persons

przew. SSR Marek Szociński-Klein

Voivodship

lubelskie

County

pulawski

Commune

Pulawy m.

Old voivodship

Lublin

Tel.

+81 888 9319  +81 888 9328 

Fax

+81 888 9328 

Email

pulawy@so.lublin.pl

WWW

www.pulawy.so.lublin.pl

NACE

75.23.1

Courts

75.23.3

Other courts

SIC

9211

Courts

Text description

sądy