Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Short name

RPWiK Sp. z o.o.

Address

Jagiellońska 8

City

Chrzanów

Contact persons

prez. Emil Tobolski

Voivodship

małopolskie

County

chrzanowski

Commune

Chrzanow

Old voivodship

Katowice

Tel.

+32 623 3232  +32 623 3622  +32 623 3272 

Fax

+32 623 3242 

Email

rpwik@rpwik.home.pl

WWW

www.rpwik.chrzanow.pl

www.rpwik.home.pl

NACE

41.01

90.03.1

SIC

Text description

dystrybucja wody

wywóz nieczystości płynnych

czyszczenie kanalizacji, naprawy sieci wodociągowej

badanie wody i ścieków