Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Pracownia Ochrony Środowiska Henryk Roszman - Siedziba

Short name

Pracownia Ochrony Środowiska Henryk Roszman - Siedziba

Address

Orle, Wejhera 46

City

Zamostne

Contact persons

Henryk Roszman

Voivodship

pomorskie

County

wejherowski

Commune

Wejherowo

Old voivodship

Gdańsk

Tel.

+58 781 5100  +58 572 0270  +601 654 358 

Fax

Email

henros@roszman.pl

roszman@post.pl

WWW

www.roszman.pl

NACE

SIC

Text description

opracowania ekofizjograficzne

analizy przedprojektowe uwarunkowań środowiskowych

przeglądy ekologiczne

projekty rekultywacji terenów zdegradowanych