Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Marko-Tour

Short name

BPT Marko-Tour

Address

Stoczniowców 3

City

Rumia

Contact persons

Marek Lubowiecki

Voivodship

pomorskie

County

wejherowski

Commune

Rumia

Old voivodship

Gdańsk

Tel.

+58 671 7200  +607 450 047 

Fax

+58 671 7200 

Email

markotour@rumia.gd.pl

malu2@wp.pl

WWW

www.rumia.gd.pl/markotour

NACE

SIC

Text description

biuro podróży