Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Gdynia im. Bohaterów Gdyni

Short name

Komenda Hufca ZHP Gdynia im. Bohaterów Gdyni

Address

Prusa 9-11

City

Gdynia

Contact persons

komendant hm. Maciej Szafrański

Voivodship

pomorskie

County

m. Gdynia

Commune

M. Gdynia

Old voivodship

Gdańsk

Tel.

+58 622 0424 

Fax

+58 662 2565 

Email

komendant@zhp.gdynia.pl

biuro@zhp.gdynia.pl

WWW

www.zhp.gdynia.pl

NACE

SIC

Text description

stowarzyszenie