Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

Short name

WUOZ Białystok

Address

Dojlidy Fabryczne 23

City

Białystok

Contact persons

konserwator zabytków Andrzej Nowakowski

Voivodship

podlaskie

County

m. Bialystok

Commune

M. Bialystok

Old voivodship

Białystok

Tel.

+85 741 2332  +85 732 6546  +85 732 7562 

Fax

+85 732 7562 

Email

sekretariat@wuoz.bialystok.pl

WWW

wosoz.pbip.pl

NACE

92.52.5

SIC

Text description

konserwacja zabytków

prowadzenie ewidencji dóbr kultury

monitorowanie stanu zachowania dóbr kultury