Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Białostockie Zakłady Graficzne S.A.

Short name

BZGraf S.A.

Address

Al. Tysiąclecia P. Polskiego 2

City

Białystok

Contact persons

prez. Lech Rutkowski

czł. zarz. Anna Syczewska

Voivodship

podlaskie

County

m. Bialystok

Commune

M. Bialystok

Old voivodship

Białystok

Tel.

+85 675 2906  +85 675 0618 

Fax

+85 675 3083 

Email

technologia@bzgraf.pl

info@bzgraf.pl

dyrekcja@bzgraf.pl

WWW

www.bzgraf.pl

NACE

22.22.2

22.22.1

SIC

Text description

druk książek, gazet, akcydensów, książki, gazety