Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Karol Kania i Synowie Sp. z o.o. - Oddział

Short name

Karol Kania i Synowie Sp. z o.o. - Oddział

Address

Folwark Dąbrowa

City

Pawłowiczki

Contact persons

Voivodship

opolskie

County

kedzierzynsko-kozielski

Commune

Pawlowiczki

Old voivodship

Opole

Tel.

+77 487 4201  +77 487 4240  +77 487 4241 

Fax

+77 487 4241  +77 480 3255 

Email

pawlowiczki@kania.net.pl

WWW

www.pieczarki.com.pl

www.kania.net.pl

www.pieczarkarz.pl

NACE

26.82.7

SIC

Text description

podłoża do produkcji pieczarek, torf, nawozy sztuczne