Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Uniwersytet Opolski - Instytut Nauk Pedagogicznych

Short name

Uniwersytet Opolski - Instytut Nauk Pedagogicznych

Address

Oleska 48

City

Opole

Contact persons

dyr. dr hab. Zenon Jasiński

v-ce dyr. prof. zw. dr hab. Józefa Brągiel

v-ce dyr. dr Eryk Holona

Voivodship

opolskie

County

m. Opole

Commune

M. Opole

Old voivodship

Opole

Tel.

+77 454 5841 

Fax

+77 453 2246 

Email

psychologia@uni.opole.pl

WWW

www.uni.opole.pl

www.psychologia.uni.opole.pl

NACE

SIC

Text description

szkoła wyższa, badania naukowe