Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu - Siedziba

Short name

PBW w Opolu - Siedziba

Address

Kościuszki 14

City

Opole

Contact persons

dyr. mgr Jan Feusette

v-ce dyr. Alina Kubisa

Voivodship

opolskie

County

m. Opole

Commune

M. Opole

Old voivodship

Opole

Tel.

+77 453 6692  +77 454 1240 

Fax

+77 453 6692  +77 454 1240 

Email

sekretariat@pedagogiczna.pl

dyrektor@pedagogiczna.pl

WWW

www.pedagogiczna.pl

www.pbw.biuletyn.info.pl

NACE

SIC

Text description

biblioteki