Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu

Short name

PIP - OIP w Opolu

Address

Pl. Piłsudskiego 11a

City

Opole

Contact persons

inspektor mgr inż. Wiesław Bakalarz

Voivodship

opolskie

County

m. Opole

Commune

M. Opole

Old voivodship

Opole

Tel.

+77 470 0900  +77 457 4061  +606 388 143 

Fax

+77 457 4207 

Email

opole@opole.oip.pl

WWW

www.opole.oip.pl

NACE

SIC

Text description

skr. pocztowa 1477, urzędy państwowe