Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

EPO Sp. z o.o. - Stacja Załadowcza Popiołu i Żużlu

Short name

EPO Sp. z o.o. - Stacja Załadowcza Popiołu i Żużlu

Address

City

Brzezie k. Opola

Contact persons

prez. Zdzislaw Bąk

Janusz Rucki

Jan Bachan

Voivodship

opolskie

County

opolski

Commune

Dobrzen Wielki

Old voivodship

Opole

Tel.

+77 423 5318  +77 423 5393  +77 423 5394 

Fax

+77 423 5395 

Email

epo@epo.com.pl

WWW

www.epo.com.pl

NACE

90.01

90.03.2

SIC

Text description

zagospodarowanie produktów ubocznych powstajacych w procesie produkcji energii elektrycznej: popiołu lotnegio i żużla paleniskowego