Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie

Short name

GOPS w Bierawie

Address

Wojska Polskiego 12

City

Bierawa

Contact persons

dyr. Karina Musioł

Voivodship

opolskie

County

kedzierzynsko-kozielski

Commune

Bierawa

Old voivodship

Opole

Tel.

+77 487 2181 

Fax

+77 487 2181 

Email

gops@bierawa.pl

WWW

NACE

SIC

Text description

niesienie pomocy