Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. - Kopalnia Grzybiny

Short name

OKSM Sp. z o.o. - Kopalnia Grzybiny

Address

Grzybiny

City

Uzdowo

Contact persons

kier. Jan Gromadzki

Voivodship

warmińsko-mazurskie

County

dzialdowski

Commune

Dzialdowo m.

Old voivodship

Ciechanów

Tel.

+23 698 4461 

Fax

Email

WWW

www.oksm.pl

NACE

SIC

Text description

kruszywa do betonu

drogi samochodowe i lotniskowe, nawierzchnie asfaltowe

kruszywa łamane do nawierzchni drogowych