Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Zespół Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

Short name

ZSR im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

Address

Golądkowo 41

City

Winnica

Contact persons

dyr. Antoni Fabisiak

Voivodship

mazowieckie

County

pultuski

Commune

Winnica

Old voivodship

Ciechanów

Tel.

+23 691 4083  +23 691 4073 

Fax

+23 691 4083  +23 691 4073 

Email

zsrgoladkowo@tlen.pl

WWW

www.goladkowo.pl

NACE

80.22.1

Trade schools

SIC

824901

Trade School

Text description

Liceum Ogólnokształcące - profil przysposobienie wojskowe

Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Mechaniczne

Technikum Rolnicze, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Liceum Profilowane