Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii

Short name

WUM - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii

Address

Banacha 1a

City

Warszawa

Contact persons

prof. dr hab. n.med. Zbigniew Gaciong

Voivodship

mazowieckie

County

m. st. Warszawa

Commune

M. st. Warszawa

Old voivodship

Warszawa

Tel.

+22 599 2828 

Fax

+22 599 1828 

Email

hypertension@amwaw.edu.pl

hypertension@am.edu.pl

klinikanadcisnienia@am.edu.pl

zgaciong@amwaw.edu.pl

WWW

www2.wum.edu.pl/hypertension

www.wum.edu.pl

NACE

SIC

Text description

szpital, badania naukowe, szkoła wyższa