Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

DHV Hydroprojekt Sp. z o.o.

Short name

DHV Hydroprojekt Sp. z o.o.

Address

Dubois 9

City

Warszawa

Contact persons

prez. mgr inż. Dariusz Gronek

v-ce prez. mgr. inż. Andrzej Sas

v-ce prez. Przemysław Guzik

czł. zarz. Johan van Manen

Voivodship

mazowieckie

County

m. st. Warszawa

Commune

M. st. Warszawa

Old voivodship

Warszawa

Tel.

+22 531 3600  centrala +22 531 3400  sekretariat +22 635 3890  +22 635 3891 

Fax

+22 635 0020  +22 831 0022 

Email

biuro@hydroprojekt.com.pl

WWW

www.hydroprojekt.com.pl

www.dhvhydroprojekt.com.pl

NACE

SIC

Text description

budownictwo wodne, gospodarka wodna

dokumentacja techniczna budowli wodnych

raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

inwestycji na środowisko