Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

TechMedia Technologie Multimedialne

Short name

TechMedia Technologie Multimedialne

Address

Chrobrego 9/3

City

Siedlce

Contact persons

Voivodship

mazowieckie

County

siedlecki

Commune

Siedlce

Old voivodship

Siedlce

Tel.

+25 633 6666  +25 633 6667 

Fax

+25 633 6668 

Email

techmedia@siedlcenet.pl

WWW

www.techmedia.siedlcenet.pl

www.siedlcenet.pl

www.eden.siedlcenet.pl

NACE

SIC

Text description

operator i administrator Siedleckiej Sieci Komputerowej eDENnet

biuro ogłoszeń Tygodnika Siedleckiego