Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

CleanMed

Short name

CleanMed

Address

Pusta 5/9

City

Siedlce

Contact persons

Voivodship

mazowieckie

County

siedlecki

Commune

Siedlce

Old voivodship

Siedlce

Tel.

+25 633 6190  +25 644 5575 

Fax

+25 633 6192 

Email

cleanmed@cleanmed.com.pl

WWW

www.cleanmed.com.pl

NACE

SIC

Text description

odbiór odpadów: przemysłowych, poprodukcyjnych, niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne

edukacja ekologiczna, wdrażanie systemu HACCP

projekty: programy gospodarki odpadami, programy ochrony środowiska

opracowania ekofizjograficzne, analizy rozwiązań projektowych pod kątem wpływu na środowisko

plany usuwania materiałów zawierajacych azbest