Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Gimnazjum Specjalne

Short name

TOnO - OSW - Gimnazjum Specjalne

Address

Laski, Brzozowa 75

City

Izabelin k. Warszawy

Contact persons

dyr. Piotr Grocholski

Voivodship

mazowieckie

County

warszawski zachodni

Commune

Izabelin

Old voivodship

Warszawa

Tel.

+22 752 3000  +22 752 3100 

Fax

+22 752 3009 

Email

laski@laski.ids.pl

WWW

www.laski.edu.pl

NACE

SIC

Text description

gimnazjum specjalne dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim