Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Dom Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego

Short name

DPS im. W. Łukasińskiego

Address

Szpitalna 1

City

Góra Kalwaria

Contact persons

dyr. Dorota Pyszyńska

Voivodship

mazowieckie

County

piaseczynski

Commune

Gora Kalwaria

Old voivodship

Warszawa

Tel.

+22 727 3440  +22 727 3504  +22 727 3125  +22 727 3147 

Fax

+22 727 3440 

Email

gorakalwaria@domypomocy.pl

WWW

www.gorakalwaria.domypomocy.pl

NACE

SIC

Text description

dla osób przewlekle somatycznie i przewlekle psychicznie chorych