Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy Ciechanów - Rejon Dystrybucji Gazu Działdowo - Placówka Lidzbark

Short name

MOSD Sp. z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy Ciechanów - Rejon Działdowo - Placówka Lidzbark

Address

Działdowska 10a

City

Lidzbark k. Działdowa

Contact persons

Voivodship

warmińsko-mazurskie

County

dzialdowski

Commune

Lidzbark

Old voivodship

Ciechanów

Tel.

+23 696 1559 

Fax

+23 696 1718 

Email

WWW

www.mazowieckiosd.pl

NACE

SIC

Text description

dystrybucja gazu, urządzenia gazowe