Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Dom Pomocy Społecznej

Short name

DPS

Address

Os. Sportowe 9

City

Kraków

Contact persons

dyr. Wiesław Rączka

Voivodship

małopolskie

County

m. Krakow

Commune

M. Krakow

Old voivodship

Kraków

Tel.

+12 644 3110  +12 425 9307 

Fax

+12 644 3110 

Email

dps_sportowe@poczta.onet.pl

WWW

NACE

85.32.3

Social help

SIC

Text description

dom dla osób przewlekle somatycznie chorych, placówki socjalne