Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Short name

GOPS

Address

Dzikowskiego 1

City

Urzędów

Contact persons

kier. Małgorzata Piłat

Voivodship

lubelskie

County

krasnicki

Commune

Urzedow

Old voivodship

Lublin

Tel.

+81 822 5209 

Fax

+81 822 5209 

Email

gopsurzedow@woi.lublin.pl

WWW

NACE

85.32.3

Social help

SIC

Text description

niesienie pomocy